Pārskati tiek aktualizēti reizi mēnesī, ievērojot aktuālo datu bāzē uzkrāto tirgus informāciju, kas tiek papildināta katru dienu. Katrs pārskats tiek piedāvāts par trīs dažādiem laika periodiem – par gadu, pusgadu un ceturksni. Izvēle par „gadu” nozīmē, ka pārskats tiek attēlots par diviem pilniem iepriekšējiem gadiem, par „pusgadu”- par diviem pilniem iepriekšējiem pusgadiem, savukārt, par „ceturksni”- par diviem pilniem iepriekšējiem ceturkšņiem. Gadi mainās 1. februārī, pusgadi mainās 1. februārī un 1. augustā, bet ceturkšņi – 1. februārī, 1. maijā, 1. augustā un 1. novembrī.

Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītājus veido:

  1. Darījumu sadalījums pēc darījuma objekta veida;
  2. Darījumu sadalījums pēc darījuma objekta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa;
  3. Individuālās apbūves zemes cenas;
  4. Ražošanas uzņēmumu apbūves zemes cenas;
  5. Komerciālā rakstura apbūves zemes cenas;
  6. Lauksaimniecības zemes cenas;
  7. Mežsaimniecības zemes cenas;
  8. Individuālo dzīvojamo māju cenas;
  9. Dzīvokļu cenas.