VZD 2020/02/M
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mobilo sakaru pakalpojumi

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Mobilais Telefons' SIA
VZD 2020/_02/M
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VZD 2020/02/P
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 09.10.2020.
Iesniegšanas datums