Tēma 

Pakalpojumu pieprasīšanai

Dienests saņems Jūsu pakalpojuma pieprasījumu un vienas (1) dienas laikā Dienests sniegs atbildi par pasūtījuma reģistrāciju, plānoto izpildes termiņu, rēķinu un tā apmaksu

kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv

piemēram: kac.valmiera@vzd.gov.lv

Pakalpojuma saņemšanai iesniedzamos dokumentus lūdzam skatīt pakalpojumu aprakstos. 

Informācija par klientu apkalpošanas centru adresēm un kontaktinformāciju.