Atrašanās vieta

Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

Šeit ir pieejami Kurzemes reģionālās pārvaldes kompetencē esošie arhīva dokumenti par nekustamajiem īpašumiem Aizputes, Durbes, Grobiņas, Liepājas,  Pāvilostas un Priekules pilsētās, Dienvidkurzemes novadā.