Par sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm

Kā VZD sadarbojas ar augstkās izglītības iestādēm, prakses iespejas VZD
Skatīt vairāk

Noslēgtās starpresoru vienošanās un sadarbības līgumi (49)

VZD noslēgtās starpresoru vienošanās un sadrbības līgumi
Skatīt vairāk