Zemes kadastrālās uzmērīšanas (turpmāk - ZKU) darbu veikšanā sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. Komersants un mērnieks sadarbojas ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos – Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

Sadarbības modelis nodrošina nepieciešamo datu saņemšanu un ZKU lietas elektronisku iesniegšanu, izmantojot portālu Kadastrs.lv.

Informācija ZKU vajadzībām

Par Kadastra teksta un telpiskajiem datiem. Par arhīva dokumentu pasūtišanu un saņemšanu. Paziņojums par mērniecības darbu uzsākšanu. Par pirmsreģistrētām būvēm. Par iepriekš veikto ZKU vektordatiem.
Skatīt vairāk

ZKU e-lietas iesniegšana

Pamācība kā portālā Kadastrs.lv iesniegt ZKU e-lietu.
Skatīt vairāk

Datu reģistrācija un aktualizācija

Par ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju. Par nekustamā īpašuma veidošanu. Par personas paraksta apliecinājumu uz iesnieguma.
Skatīt vairāk

Atsevišķas ZKU darbības

Kā veikt atsevišķas ZKU darbības
Skatīt vairāk

Kadastrālās uzmērīšanas dokumenti

Kas var ierosināt uzmērīšanu. Ierosinātāja iesniegums. Uzmērīšanas dokumenti. eZKUL. Kopiju sagatavošana. Pavadzīme. Veidlapas.
Skatīt vairāk