Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību veido arī būves kadastrālā vērtība.  Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā būve apvidū neeksistē, tad šīs būves īpašnieks var ierosināt būves dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā.

No 2020. gada 1. aprīļa  ja Kadastra informācijas sistēmā no Būvniecības informācijas sistēmas ir saņemtas ziņas par būves neesību, datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiek automātiski un bez maksas. Īpašniekam, lai aktualizētu datus Kadastra informācijas sistēmā, nav jānāk uz Dienestu un jāiesniedz iesniegums.

Īpašniekam ar iesniegumu Dienestā ir  jāvēršas tikai gadījumā, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas nelieto Būvniecības informācijas sistēmu, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību un personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību, Dienests pakalpojumu sniegs par maksu.