Latvijas Atvērto datu portālā ir publicēti:

 • aktuālie un vēsturiskie Adrešu reģistra teksta dati CSV formāta datnēs, kuras ievietotas kompresētā datnē (ZIP);
 • telpiskie dati, tajā skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežas, SHP formāta datnēs, kuras ievietotas kompresētā datnē (ZIP).

Publicētiem datiem ir denormalizēta datu struktūra – dati no tehniskām tabulām relāciju datu bāzē ir pārveidoti datu noliktavu tehnoloģijām un datu analīzei piemērotā struktūrā (analīzei efektīvā un biznesa lietotājam saprotamā griezumā, izmantojot faktu un to raksturojošo dimensiju tabulu principu).

Datus Latvijas Atvērto datu portālā aktualizējam reizi diennaktī.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama šeit. Improtējot datni jāpārliecinās, ka datnes lauki ir formatēti kā teksta lauki.

Eiropas Kopienas ģeoportālā ir publicēti:

 • INSPIRE direktīvas I pielikuma tēmai "Adreses" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā;
 • INSPIRE direktīvas I pielikuma tēmai "Administratīvās vienības" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā.

Datus Eiropas Kopienas ģeoportālā aktualizējam reizi nedēļā.

Latvijas Atvērto datu portālā publicētie teksta dati

Publicētie dati (kompresēta datne AW_CSV) satur datnes un informāciju par šādiem adresācijas objektiem:

 • novadiem;
 • pagastiem;
 • rajoniem (kas bija spēkā līdz 2009. gada 30. jūnijam);
 • pilsētām;
 • ciemiem / mazciemiem;
 • ielām;
 • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
 • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm;
 • kā arī ēku adrešu sasaisti ar priekšpilsētām Rīgā

datnē ir iekļauta datne shēma, kas nepieciešama datu importam ArcGIS programmatūrā.

Šī kompresēta datne būs pieejama līdz 01.08.2024.

Kompresēta datne AW_HIS_CSV.zip satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektu vēsturiskiem pierakstiem:

 • novadiem;
 • pagastiem;
 • pilsētām;
 • ciemiem / mazciemiem;
 • ielām;
 • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
 • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm.

Papildus datne par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību vēsturiskiem adrešu pierakstiem satur datus par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību iepriekš lietoto vēsturisko adresi, gadījumos, kad nav iespējams veikt adreses maiņu viena koda ietvaros (piemēram, kad vairākiem adresācijas objektiem tika lietota viena adrese, bet šobrīd katram adresācijas objektam ir piešķirta atšķirīga adrese).

Šī kompresēta datne būs pieejama līdz 01.08.2024.

Kompresētā datnē AW_NOVADS.zip ievietota datne AW_NOVADS.CSV, kas satur datus par adresācijas objektiem - novadiem.

Kompresētā datnē AW_PAGASTS.zip ievietota datne AW_PAGASTS.CSV, kas satur datus par adresācijas objektiem - pagastiem.

Kompresētā datnē AW_PILSETA.zip ievietota datne AW_PILSETA.CSV, kas satur datus par adresācijas objektiem - pilsētām.

Kompresētā datnē AW_CIEMS.zip ievietota datne AW_CIEMS.CSV, kas satur datus par adresācijas objektiem - ciemiem/mazciemiem.

Kompresētā datnē AW_IELA.zip ievietota datne AW_IELA.CSV, kas satur datus par adresācijas objektiem - ielām.

Kompresētā datnē AW_EKA.zip ievietota datne AW_EKA.CSV, kas satur datus par adresācijas objektiem - ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm.

Kompresētā datnē AW_DZIV.zip ievietota datne AW_DZIV.CSV, kas satur datus par adresācijas objektiem - telpu grupu (tajā skaitā dzīvokļu) adresēm.

Kompresētā datnē AW_PPILS.zip ievietota datne AW_PPILS.CSV, kas satur informāciju par Rīgas pilsētas adrešu sasaisti ar Rīgas pilsētas priekšpilsētām.

Kompresētā datnē AW_RAJONS.zip ievietota datne AW_RAJONS.CSV, kas satur informāciju par rajoniem, kas Latvijas Republikā pastāvēja līdz 2009.gada 30.jūnijam.

Kompresētā datnē AW_VIETU_CENTROIDI.zip ievietota datne AW_ VIETU_CENTROIDI.CSV, kas satur informāciju par vietu (novadu, pilsētu, pagastu, ciemu un mazciemu) centroīdiem*.

* vietas centroīds – punkts, kas atrodas novada, pilsētas, pagasta vai ciema robežas iekšpusē. Savukārt mazciemiem tas ir punkts, kurš atbilst tā atrašanās vietai.

Kompresētā datnē AW_NOVADS_HIS.zip ievietota datne AW_NOVADS_HIS.CSV, kas satur informāciju par novadu vēsturiskajiem nosaukumiem.

Kompresētā datnē AW_PAGASTS_HIS.zip ievietota datne AW_PAGASTS_HIS.CSV, kas satur informāciju par pagastu vēsturiskajiem nosaukumiem.

Kompresētā datnē AW_PILSETA_HIS.zip ievietota datne AW_PILSETA_HIS.CSV, kas satur informāciju par pilsētu vēsturiskajiem nosaukumiem.

Kompresētā datnē AW_CIEMS_HIS.zip ievietota datne AW_CIEMS_HIS.CSV, kas satur informāciju par ciemu/mazciemu vēsturiskajiem nosaukumiem.

Kompresētā datnē AW_IELA_HIS.zip ievietota datne AW_IELA_HIS.CSV, kas satur informāciju par ielu vēsturiskajiem nosaukumiem.

Kompresētā datnē AW_EKA_HIS.zip ievietota datne AW_EKA_HIS.CSV, kas satur informāciju par ēku vai apbūvei paredzēto zemes vienību adrešu vēsturiskajiem pierakstiem.

Atšķirībā no  citiem vēsturiskajiem Adrešu reģistra teksta datiem, datne AW_EKA_HIS.CSV par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību vēsturiskiem adrešu pierakstiem satur arī datus par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību iepriekš lietoto vēsturiskās adreses kodu (#KODS_HIS# ) - gadījumos, kad nav iespējams veikt adreses maiņu viena koda ietvaros (piemēram, kad vairākiem adresācijas objektiem tika lietota viena adrese, bet šobrīd katram adresācijas objektam ir piešķirta atšķirīga adrese).

Kompresētā datnē AW_DZIV_HIS.zip ievietota datne AW_DZIV_HIS.CSV, kas satur informāciju par telpu grupu (tajā skaitā dzīvokļu) adrešu vēsturiskajiem pierakstiem.

Latvijas Atvērto datu portālā publicētie telpiskie dati

Publicēie dati (kompresēta direktorija AW_SHP) satur datnes un aktuālu informāciju par:

par pilsētu, novadu, pagastu, ciemu robežu poligoniem, mazciemu un ēku vai apbūvei paredzēto zemes vienību adrešu punktiem, ielu un autoceļu viduslīnijām, administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu poligoniem.

Eiropas Kopienas ģeoportālā publicētie dati

INSPIRE tīmekļa pakalpes tēmas “Address” un “Administratīvās vienības”  datu kopas apraksts pieejams šeit.

 • Adrešu reģistra teksta datu  (aktuālo un vēsturisko) specifikācija pieejama šeit:
  • specifikācija satur informāciju par Adrešu reģistra datiem CSV formātā UTF-8 kodējumā;
 • Adrešu reģistra telpisko datu specifikācija pieejama šeit:
  • specifikācija satur informāciju par Adrešu reģistra informācijas sistēmas sagatavotiem datiem Shapefile formātā. Sagatave vienam Shapefile failam sastāv no vairākiem šo formātu veidojošiem failiem: *.shp, *.dbf, *.shx un *prj.
 • Eiropas Kopienas ģeoportālā pieejamo Adrešu reģistra telpisko datu specifikācija pieejama šeit

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar