Latvijas Atvērto datu portālā ir publicēti:

 • aktuālie un vēsturiskie Adrešu reģistra teksta dati CSV formāta datnēs
 • telpiskie dati, tajā skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežas, SHP formāta datnēs.

Publicētiem datiem ir denormalizēta datu struktūra – dati no tehniskām tabulām relāciju datu bāzē ir pārveidoti datu noliktavu tehnoloģijām un datu analīzei piemērotā struktūrā (analīzei efektīvā un biznesa lietotājam saprotamā griezumā, izmantojot faktu un to raksturojošo dimensiju tabulu principu).

Datus Latvijas Atvērto datu portālā aktualizējam reizi diennaktī.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama šeit. Improtējot datni jāpārliecinās, ka datnes lauki, kuros attēloti zemes vienības, būves un telpu grupas kadastra apzīmējumi ir formatēti kā teksta lauki.

Eiropas Kopienas ģeoportālā ir publicēti:

 • INSPIRE direktīvas I pielikuma tēmai "Adreses" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā;
 • INSPIRE direktīvas I pielikuma tēmai "Administratīvās vienības" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā.

Datus Eiropas Kopienas ģeoportālā aktualizējam reizi nedēļā.

Latvijas Atvērto datu portālā publicētie teksta dati

Publicētie dati (kompresēta direktorija AW_CSV) satur datnes un informāciju par šādiem adresācijas objektiem:

 • novadiem;
 • pagastiem;
 • rajoniem (kas bija spēkā līdz 2009. gada 30. jūnijam);
 • pilsētām;
 • ciemiem / mazciemiem;
 • ielām;
 • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
 • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm;
 • kā arī ēku adrešu sasaisti ar priekšpilsētām Rīgā

datnē ir iekļauta datne shēma, kas nepieciešama datu importam ArcGIS programmatūrā.

Kompresēta direktorija AW_HIS_CSV.zip satur datnes un informāciju par Latvijas republikas adresācijas objektu vēsturiskiem pierakstiem:

 • novadiem;
 • pagastiem;
 • pilsētām;
 • ciemiem / mazciemiem;
 • ielām;
 • ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm;
 • telpu grupu (tajā skaitā, dzīvokļu) adresēm.

Papildus datne par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību vēsturiskiem adrešu pierakstiem satur datus par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību iepriekš lietoto vēsturisko adresi, gadījumos, kad nav iespējams veikt adreses maiņu viena koda ietvaros (piemēram, kad vairākiem adresācijas objektiem tika lietota viena adrese, bet šobrīd katram adresācijas objektam ir piešķirta atšķirīga adrese).

Latvijas Atvērto datu portālā publicētie telpiskie dati

Publicēie dati (kompresēta direktorija AW_SHP) satur datnes un aktuālu informāciju par:

par pilsētu, novadu, pagastu, ciemu robežu poligoniem, mazciemu un ēku vai apbūvei paredzēto zemes vienību adrešu punktiem, ielu un autoceļu viduslīnijām, administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu poligoniem.

Eiropas Kopienas ģeoportālā publicētie dati

INSPIRE tīmekļa pakalpes tēmas “Address” un “Administratīvās vienības”  datu kopas apraksts pieejams šeit.

 • Adrešu reģistra teksta datu  (aktuālo un vēsturisko) specifikācija pieejama šeit:
  • specifikācija satur informāciju par Adrešu reģistra datiem CSV formātā UTF-8 kodējumā;
  • dati pieejami vienā kompresēta direktorijā – AW_CSV.zip un AW_CSV_HIS.zip;
  • AW_CSV.zip datnē ir iekļauta datne schema.ini, kas nepieciešams datu importam ArcGIS programmatūrā.
 • Adrešu reģistra telpisko datu specifikācija pieejama šeit:
  • specifikācija satur informāciju par Adrešu reģistra informācijas sistēmas sagatavotiem datiem Shapefile formātā. Sagatave vienam Shapefile failam sastāv no vairākiem šo formātu veidojošiem failiem: *.shp, *.dbf, *.shx un *prj.
  • dati pieejami vienā kompresēta direktorijā AW_SHP.zip
 • Eiropas Kopienas ģeoportālā pieejamo Adrešu reģistra telpisko datu specifikācija pieejama šeit.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar