''Iesniegumi'' (jautājums vai lūgums, sūdzība vai priekšlikums), ko izskata saskaņā ar Iesniegumu likumu:


Elektroniskajā pastā saņemus iesniegumus Dienests pieņem un izskata, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Uz šīm elektroniskā pasta adresēm lūdzam nesūtīt iesniegumus par pakalpojumu pieprasīšanu vai konsultācijām!