Tēma

  • ''Iesniegumi''(jautājums vai lūgums, sūdzība vai priekšlikums), ko izskata saskaņā ar Iesniegumu likumu. 

E-pasta adrese:


Elektroniski VZD pieņem un izskata iesniegumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Uz šīm elektroniskā pasta adresēm lūdzam nesūtīt iesniegumus par pakalpojumu pieprasīšanu vai konsultācijām!