Prezentācijas no  2023. gada 20. aprīļa tiešsaistes semināra "Par būvju datu reģistrācijas un aktualizācijas procesiem Valsts zemes dienestā"

Jaunie Būvju kadastrālās uzmērīšanas MK noteikumi Nr. 116
Izmaiņas būvju datu reģistrācijas un aktulizācijas procesos pēc grozījumiem MK noteikumos Nr. 263
Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastrā no paziņojuma par būvniecību un paskaidrojuma raksta