Kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrēta būve NAV uzskatāma vai pielīdzināma Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai būvei. Informācijai par pirmsreģistrētu būvi ir informatīvs raksturs. Veicot būves pirmsreģistrāciju, būvei piešķir tikai kadastra apzīmējumu, ieraksta apbūves laukumu un stāvu skaitu, un atbilstoši Dienestā saņemtajiem kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Dienests kadastra kartē attēlo būves atrašanās vietu zemes vienībā. Pirmsreģistrētajām būvēm nav zināms galvenais lietošanas veids, būvju piederība un netiek aprēķināta kadastrālā vērtība, jo pilnā apjomā nav vēl iegūti un tāpēc netiek norādīti nepieciešamie būves kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamie dati. Lai aprēķinātu šo būvju kadastrālo vērtību, ir nepieciešams veikt darbības būves reģistrācijai, iesniedzot nepieciešamos dokumentus tieši Dienestam vai Būvniecības informācijas sistēmā