Ar pasūtījuma izpildes nosacījumiem Jūs variet iepazīties šeit.

Kadastra izziņas sagatavošana un izsniegšana tika pārtraukta ar 2015. gada 1. janvāri. Tās vietā tagad iespējams saņemt kadastra informāciju.

Iepriekš kadastra izziņa papīra formā bija jāiesniedz Zemesgrāmatā. Kopš 2015. gada 1. janvāra Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata  kadastra informāciju saņem tiešsaistē no Kadastra.

Vairāk par kadastra informācijas saņemšanu lasiet šeit!

Aktuālo kadastra informāciju par savu īpašumu Jūs varat aplūkot

  •  Dienesta datu publicēšanas un epakalpojumu portāla Kadastrs.lv sadaļā Elektroniskie pakalpojumi, izmantojot e-pakalpojumu Mani dati Kadastrā;
  •  Latvijas valsts portālā – www.latvija.lv bez maksas, izmantojot e-pakalpojumu Mani dati Kadastrā;
  •  SIA ZZ Dats portālā – epakalpojumi.lv bez maksas, izmantojot e-pakalpojumu Mani dati kadastrā.

 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantā noteikto, nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs reizi kalendāra gadā pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālos kadastra datus par savu kadastra objektu. Papildus informāciju par šī pakalpojuma pieprasīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem Jūs varat aplūkot šeit.

 

Nepieciešamo kadastra informāciju mantojuma lietas kārtošanai var pieprasīt potenciālais mantinieks vai citas ieinteresētās personas klātienē, vēršoties jebkurā Dienesta reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centrā, pa elektronisko pastu, nosūtot elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai nosūtot rakstisku iesniegumu pa pastu.

Papildus informāciju par šī pakalpojuma pieprasīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem Jūs varat aplūkot šeit.