Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma (turpmāk – ATIS) ir valsts informācijas sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un vienuviet publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosaka aizsargjoslas.

ATIS darbību valstī regulē Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. ATIS likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām, piemēram, aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas un kultūrvēsturiskām teritorijām, kā arī objektiem, kam Aizsargjoslu likumā nosaka aizsargjoslas.

ATIS iekļaujamo datu sniedzējs ir objekta īpašnieks vai institūcija, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar: