ADTI elektronisko resursu datnes Autodesk AutoCad programmai:

ADTI elektronisko resursu datnes Bentley Microstation (v8XM un v8i) programmai:

Iepriekšējās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas resursu versijas atrodas sadaļā "Vēsturiskās specifikācijas".

Grozījumu saraksts atbilstoši Ministru kabineta 04.02.2014. noteikumiem Nr.72 „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"”  1. pielikumā.

Par jautājumiem un priekšlikumiem, kas saistīti ar elektronisko resursu datņu lietošanu, lūdzam rakstīt topo500@vzd.gov.lv