Praksē ir konstatētas situācijas, kad sagatavojot topogrāfisko plānu, teksta laukos pirms norādāmām skaitliskām vērtībām (piemēram – koka diametrs) tiek lietotas tukšumzīmes jeb atstarpes.

Tas apgrūtina Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturētājiem veikt attiecīgo datu pārbaudi.

Tā kā Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1. pielikumā tehniskās prasības teksta ievadei ir paredzētas vienīgi ievadītā teksta fontam, lielumam un novietojumam, nevis ievadīto teksta datu formātam, tad atbilstoši izstrādātajai resursu datnei, lūdzam ievērot, ka tukšumzīmi jeb atstarpi teksta laukā pirms datu ievades neievieto. Topogrāfiskā plāna datu vizualizācijai un tajā attēloto objektu pārskatāmībai objekta raksturojošo tekstu iespējams pārvietot arī bez mākslīgas tukšumzīmes jeb atstarpes ievietošanas.

 

ADTI elektronisko resursu datnes Autodesk AutoCad programmai:

ADTI elektronisko resursu datnes Bentley Microstation (v8XM un v8i) programmai:

Iepriekšējās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas resursu versijas atrodas sadaļā "Vēsturiskās specifikācijas".

Grozījumu saraksts atbilstoši Ministru kabineta 04.02.2014. noteikumiem Nr.72 „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"”  1. pielikumā.

Par jautājumiem un priekšlikumiem, kas saistīti ar elektronisko resursu datņu lietošanu, lūdzam rakstīt topo500@vzd.gov.lv