VZD sadarbojas ar vadošajām Latvijas augstskolām, lai sniegtu prakses un zināšanu papildināšanas iespējas Latvijas jaunajiem speciālistiem. Katru gadu VZD praksē pieņem vairāk daudzus studentus no dažādām Latvijas augstskolām, kā arī tiek piedāvātas prakses vietas jauniešiem, kuri tikko beiguši augstskolu, bet vēl nav guvuši darba pieredzi.

VZD piedāvā prakses vietas studentiem no visām Latvijas augstskolām un koledžām, jo VZD ir iespēja iegūt praksi dažādās jomās – nekustamā īpašuma, zemes ierīcības, tiesību zinātņu, finanšu u.c. jomās.

Kontaktinformācija

Vārds, Uzvārds
Norādiet Jūsu vārdu, uzvārdu
Elektroniskā pasta adrese
Kontakttālrunis
Informācjia par Jums

Piekrītu, ka iesūtīto datu apstrāde notiks, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 6. panta 1. daļas a apakšpunktu.

  1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu prakses pretendenta pieteikuma izskatīšanu un apstrādi;
  2. minētās personas datu apstrādes pārzinis ir VZD (11. novembra krastmalā 31, Rīgā).