VZD sadarbojas ar vadošajām Latvijas augstskolām, lai sniegtu prakses un zināšanu papildināšanas iespējas Latvijas jaunajiem speciālistiem. Katru gadu VZD praksē pieņem vairāk daudzus studentus no dažādām Latvijas augstskolām, kā arī tiek piedāvātas prakses vietas jauniešiem, kuri tikko beiguši augstskolu, bet vēl nav guvuši darba pieredzi.

VZD piedāvā prakses vietas studentiem no visām Latvijas augstskolām un koledžām, jo VZD ir iespēja iegūt praksi dažādās jomās – nekustamā īpašuma, zemes ierīcības, tiesību zinātņu, finanšu u.c. jomās.

Kontaktinformācija

Vārds, Uzvārds
Norādiet Jūsu vārdu, uzvārdu
Elektroniskā pasta adrese
Kontakttālrunis
Informācjia par Jums

Piekrītu, ka mani dati tiek saglabāti, apstrādāti un izmantoti PMLP datu bāzē. Vairāk informācīja, mūsu datu aizsardzības politikā.