Šajā paziņojumā aprakstīts, kā VZD tiek veikta personas datu apstrāde. Mēs pieņemam, ka Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši personas datu apstrādi.

VZD dienests atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. pantam apstrādā Jūsu personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tiesisko interešu realizācijai, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

VZD personas datus apstrādā, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. VZD izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Tādējādi mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām prasībām.

VZD rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

  • Vārds un uzvārds, personas kods (ja nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), kā arī vispārīga kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
  • Balss ieraksti, kas tiek veikti, sazinoties ar VZD;
  • Drošības pasākumu nodrošināšanai ēku kompleksā tiek veikta video novērošana.
  • VZD pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija. Veicam iegūtās IP adreses salīdzināšanu ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem.
  • Tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.
  • Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti.
  • Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem atbilstoši darboties saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Ja apmeklējat VZD, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš informēt.

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības Jūs varat realizēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu VZD:

  • nosūtot pa pastu vai personīgi 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, LV-1050;
  • nosūtot elektroniska dokumenta veidā (t.i., pašrocīgi parakstītu) uz elektroniskā pasta adresi vzd@vzd.gov.lv vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Ar VZD personas datu aizsardzības speciālistu iespējams sazināties pa e-pastu – personasdati@vzd.gov.lv vai tālruni 27303142.

Vispārīgā datu aizsardzības regula: Mīti un patiesība

Aicinām iepazīties ar Datu valsts inspekcijas sagatavoto skaidrojumu par Vispārīgo datu aizsardzības regulu.