Valsts zemes dienests Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis Kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus. Tie tiks aktualizēti vienu reizi nedēļā.

Kadastra teksta dati tiks publicēti kā  *XML formātā datnes, kadastra telpiskie dati tiks publicēti kā *.shp formāta  datnes.

Kadastra datus atbilstoši INSPIRE direktīvas I pielikumam I pielikuma 6. tēmai “Kadastrālie zemes gabali” un III pielikuma 2. tēmai “Ēkas” – WMS tīmekļa pakalpes veidā (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) ir publicētas Eiropas Kopienas ģeoportālā kā WMS un WFS tīmekļa pakalpes. Tiklīdz to pieļaus Eiropas Kopienas ģeoportāla funkcionalitāte minētie dati tiks publicēti Eiropas Kopienas ģeoportālā arī kā WFS tīmekļa pakalpes (nodrošina datu izgūšanu). Dati tiks aktualizēti reizi nedēļā.