Valsts zemes dienests 2022. gada janvārī Latvijas Atvērto datu portālā publicēs Kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus. Tie tiks aktualizēti vienu reizi nedēļā.

Kadastra teksta dati tiks publicēti kā  *XML formātā datnes, kadastra telpiskie dati tiks publicēti kā *.shp formāta  datnes.

Kadastra dati atbilstoši INSPIRE direktīvas I pielikuma 6. tēmai “Kadastrālie zemes gabali” un III pielikuma 2. tēmai “Ēkas” – tiks publicētas Eiropas Kopienas ģeoportālā kā WMS un WFS tīmekļa pakalpes.