Veicamās darbības un termiņi

Konkrētas Noteikumu ietvaros veicamās darbības un to izpildes termiņi attēloti Noteikumu paredzēto darbību laika grafikā:

  • Noteikumos paredzēto darbību laika grafiku administratīvajām teritorijām, kurās Rīkojums izdots pirms Noteikumu spēkā stāšanās dienas, Jūs variet skatīt šeit!
  • Noteikumos paredzēto darbību laika grafiku administratīvajām teritorijām, kurās Rīkojums izdots pēc Noteikumu spēkā stāšanās dienas, Jūs variet skatīt šeit!

Noteikumu 5.2. apakšpunktā  minētā ministriju nosūtāmā saraksta paraugs.

Noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minētā pašvaldības apkopotā ministrijām un Dienestam nosūtāmā saraksta  paraugs.

Apraksts par Zemes izvērtēšanu, izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo informāciju, pieejams šeit.

Saistītie resursi