VZD sniedz pakalpojumus tikai tādiem meža inventarizācijas veicējiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējuši un veic saimniecisko darbību:

  • komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēts Komercreģistrā un nodarbina vismaz vienu personu, kas veic meža inventarizāciju un kura ir iekļauta Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) meža inventarizācijas veicēju sarakstā;
  • pašnodarbinātai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un kura ir iekļauta VMD meža inventarizācijas veicēju sarakstā.
Sadarbība ar meža inventarizācijas veicējiem