Rīkojuma izdošanas datums –  09.09.2015.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš ministrijām – 09.02.2017.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš pašvaldībai – 09.04.2017.
Lēmumu pieņemšanas gala termiņš – 09.09.2017.

Izvērtēšanai nodotais saraksts  Izvērtētais saraksts
Nov. / Pils. Pamatsaraksts Izmaiņas pamatsarakstā
Ādažu 04.04.2016    
Aizputes     Saraksts
Apes     Saraksts
Beverīnas     Saraksts
Carnikavas     Saraksts
Cesvaines     Saraksts
Dobeles     Saraksts
Durbes     Saraksts
Grobiņas     Saraksts
Gulbenes     Saraksts
Ikšķiles     Saraksts
Ilūkstes     Saraksts
Jaunpiebalgas     Saraksts
Jaunpils 04.04.2016    
Jēkabpils     Saraksts
Jelgava     Saraksts
Ķeguma     Saraksts
Kokneses     Saraksts
Lielvārdes     Saraksts
Līgatnes     Saraksts
Lubānas     Saraksts
Ludzas     Saraksts
Naukšēnu     Saraksts
Nīcas     Saraksts
Olaines     Saraksts
Rucavas     Saraksts
Skrīveru     Saraksts
Valkas     Saraksts
Valmiera     Saraksts