Rīkojuma izdošanas datums –  15.03.2016.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš ministrijām – 15.08.2017.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš pašvaldībai – 15.10.2017.
Lēmumu pieņemšanas gala termiņš – 15.03.2018.

Izvērtēšanai nodotais saraksts Izvērtētais
saraksts
 Novads Pamatsaraksts Izmaiņas sarakstā
Amatas 04.04.2016 04.07.2016
19.04.2017
29.06.2017
 
Limbažu     Saraksts
Neretas     Saraksts
Ozolnieku 04.04.2016    
Riebiņu     Saraksts
Salacgrīvas     Saraksts
Siguldas     Saraksts
Stopiņu     Saraksts
Vecpiebalgas     Saraksts
Ventspils     Saraksts
Viļakas     Saraksts