Rīkojuma izdošanas datums –  27.09.2016.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš ministrijām – 27.05.2017.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš pašvaldībai – 27.07.2017.
Lēmumu pieņemšanas gala termiņš – 27.03.2018.

Izvērtēšanai nodotie saraksti

Novads Pamatsaraksts Izmaiņas sarakstā
Ciblas 27.09.2016  

Izvērtētie saraksti