Rīkojuma izdošanas datums –  27.09.2016.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš ministrijām – 27.05.2017.
Zemes izvērtēšanas pabeigšanas termiņš pašvaldībai – 27.07.2017.
Lēmumu pieņemšanas gala termiņš – 27.03.2018.

Izvērtēšanai nodotais saraksts Izvērtētais
saraksts
Novads Pamatsaraksts Izmaiņas sarakstā
Ciblas 27.09.2016    
Daugavpils     Saraksts
Kuldīgas     Saraksts
Rūjienas     Saraksts
Viļānu     Saraksts