Klientu apkalpošana VZD
Klientu apkalpošanu

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju un rūpējoties par iedzīvotāju drošību, Valsts zemes dienests (VZD) arī pēc pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas no 2021. gada 7. aprīļa turpina klientus apkalpot attālināti.

Aicinām izmantot iespēju visus VZD sniegtos pakalpojumus pasūtīt elektroniski:

  • portālā Kadastrs.lv;
  • portālā  Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei” (šajā gadījumā iesniegums derīgs bez droša elektroniskā paraksta .  Pamācība kā pasūtīt pakalpojumus, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei pieejama  šeit);
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz VZD oficiālo e-adresi;
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz kādu no VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā, iesniegumam dokumenti nav jāpievieno, bet iesnieguma saturā jānorāda būvniecības lietas numurs.

Ja nevarat izmantot iepriekšminētos iesnieguma iesniegšanas veidus (piemēram, Jums nav pieejams internets ), tad valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā pašrocīgi parakstītu iesniegumu varat sūtīt pa pastu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi, iesniegumam pievienojot pasūtījuma izpildei nepieciešamos dokumentus (dokumentu oriģinālus vai Jūsu paša apliecinātas kopijas) vai iesnieguma tekstā norādiet būvniecības lietas numuru, ja dokumenti pieejami Būvniecības informācijas sistēmā).

Gadījumā, ja pakalpojuma pasūtīšanas laikā rodas tehniski jautājumi par pakalpojuma pasūtīšanu elektroniski, par pakalpojuma izpildei iesniedzamajiem dokumentiem vai nepieciešama cita veida konsultācija, aicinām sazināties ar VZD klientu apkalpošanas speciālistiem pa VZD tīmekļvietnē norādīto VZD klientu apkalpošanas centra tālruni vai e-pastu vai nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi  info@vzd.gov.lv.

Pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus izsniegsim elektroniski portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts", nosūtīsim uz oficiālo e-adresi vai  elektronisko pastu, vai pēc atsevišķa pieprasījuma –  nosūtīsim pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).