Aicinām iepazīties ar mērniecības darbu veicēju sarakstu, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējuši un veic saimniecisko darbību un ir noslēguši līgumu par sadarbību ar Dienestu.