Metadati
Datu avots Adrešu reģistrs
Definīcijas Administratīvā teritorija –  Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
Apraksts Administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību platības Adrešu reģistra telpiskajos datos tiek ģenerētas automātiski bez projekcijas mēroga koeficienta piemērošanas.
Publicēšanas termiņš 10. janvāris
Publicēšanas periodiskums 1 reizi gadā.

Statistika par Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platībām pieejama Latvijas Atvērto datu portālā.