2014. gada 1. decembrī Latvijā ir stājusies spēkā jauna augstumu sistēma - Eiropas vertikālā atskaites sistēma. Lai varētu veikt iepriekš sagatavotās Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārrēķinu no Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmas uz jauno Eiropas vertikālās atskaites sistēmu, ir izstrādāta programma augstumu pārrēķinam.

Pārrēķina programma darbojas Bentley Microstation XM/V8i programmas ietvaros. Ja Jums nav Bentley Microstation XM/V8i programma, tad tīmekļvietnē www.bentley.com ir iespējams lejupielādēt izmēģinājuma versiju, kas darbosies 30 dienas. Pārrēķina programma spēj apstrādāt gan DGN gan DWG failus.

Pirms programmas uzstādīšanas lūdzu iepazīstaties ar:

Programmatūru aizsargā autortiesības. Lejupielādējot programmatūru, instalējot to savā datorā vai uzsākot tās lietošanu, jūs esat piekritis programmatūras lejupielādes datnē pievienotajiem licences noteikumiem.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par to kā jārīkojas saistībā ar augstumu sistēmas maiņu vai to, kā ir jāpielieto pārrēķina programma, lūdzam rakstīt mums topo500@vzd.gov.lv