1. Būves kadastra apzīmējums;
  2. Apjoma rādītāja veids;
  3. Apjoma rādītāja nosaukums;
  4. Apjoms un mērvienība;
  5. Tipa kods;
  6. Tipa nosaukums.