1. Būves kadastra apzīmējums;
  2. Nosaukums;
  3. Materiāls.