1. Būves kadastra apzīmējums;
  2. Tipa kods;
  3. Tipa nosaukums.