1. Būves kadastra apzīmējums;
  2. Liters;
  3. Nosaukums;
  4. Īpašnieks pēc stāvokļa uz 1993. gada 5. aprīli.