Metadati
Datu avots Adrešu reģistrs
Definīcijas Ciems – ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss.
Metode, procedūra, apraksts No Adrešu reģistra informācijas sistēmas atlasīts ciemu skaits pa novadiem.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 10. janvāris
Publicēšanas periodiskums 1 reizi gadā.

Ciemu skaits