SIA “LATIO” veiktais pētījums “Kadastrālās vērtēšanas modeļu izvērtējums un pilnveidošanas iespējas”. Pētījums tika veikts pamatojoties uz 2012. gada 3. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 462, ar kuru pieņēma Kadastrālās vērtēšanas koncepciju.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt Latvijas kadastrālās vērtēšanas modeļus, sniedzot uz nekustamā īpašuma tirgus analīzes rezultātiem balstītus priekšlikumus modeļu, kas izmantojami masveida vērtēšanas procesā, pilnveidošanai.

Pētījums ietver divas daļas, kur pirmajā vērtēta esošā situācija (pieejamā tirgus informācija, kadastra dati, kadastrālo vērtību atbilstība tirgus vērtībām), savukārt otrajā daļā sniegti priekšlikumi vērtēšanas modeļu pilnveidošanai (vienota īpašuma vērtēšana, objektu grupēšana, papildus datu iegūšana u.c.).