Dienests Kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrē pazīmi "Kadastrālajā uzmērīšanā būve apvidū nav konstatēta" divos gadījumos:

  • ja mērnieks, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, konstatē, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā būve apvidū neeksistē;
  • ja būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists, veicot būves kadastrālo uzmērīšanu ir sagatavojis informāciju par ēkas neesību.

Lai sabiedrībai būtu pieejama aktuāla informācija par būvēm, kuras apvidū neeksistē, Dienests reizi ceturksnī (uz kārtējā gada 1. februārī, 1. maijā, 1. augustā un 1. novembrī) apkopo datus par būvēm, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta pazīme "Kadastrālajā uzmērīšanā būve apvidū nav konstatēta" un publicē tos Latvijas Atvērto datu portālā.

Papildus informācija par būves dzēšanu ir pieejama:

Aicinām aktualizēt datus Kadastra informācijas sistēmā!