1. Pārdotās būves kadastra apzīmējums un adrese;
  2. Pārdotā būves domājamā daļa;
  3. Pārdotās būves galvenais lietošanas veida nosaukums un kods;
  4. Pārdotās būves raksturojošie dati;
  5. Būvju skaits darījumā;
  6. Dati par zemes vienību, uz kuras atrodas pārdotā būve;
  7. Dati par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ietilpst pārdotā būve;
  8. Darījuma datums un summa.