1. Pārdotās telpu grupas kadastra apzīmējums un adrese;
  2. Pārdotā telpu grupas domājamā daļa;
  3. Pārdotās telpu grupas lietošanas veida kods;
  4. Pārdoto telpu grupu raksturojošie dati;
  5. Dati par būvi, kuras sastāvā ietilpst pārdotā telpu grupa;
  6. Dati par zemes vienību, kuras sastāvā ietilpst pārdotā telpu grupa;
  7. Dati par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ietilpst pārdotā telpu grupa;
  8. Darījuma datums un summa.