Ēku kadastrālo vērtību kopsumma

  Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas Ēka – atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai
Zemes vienību kopējā platība – Kadastrā reģistrēto zemes vienību ar aktuālo kadastrālo vērtību platību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Metode, procedūra, apraksts saskaitīšana. Rādītājā iekļautie dati atlasīti no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš  1. februāris
Publicēšanas periodiskums  1 reizi gadā

 

Ēku kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā
no 2011. – 2020. gadam

Publicēšanas gads Dati Formāts
2021. Statistika XLS; 33KB
2020. Statistika XLS; 33KB
2019. Statistika XLS; 34KB
2018. Statistika XLS; 38KB
2017. Statistika XLS; 35KB
2016. Statistika XLS; 38KB
2015. Statistika XLS; 39KB
2014. Statistika XLS; 39KB
2013. Statistika XLS; 38KB
2012. Statistika XLS; 39KB
2011. Statistika XLS; 43KB