Par veiktajām ZKU darbībām mērnieks sagatavo vienu eZKUL par:

  1. visām vienlaicīgi uzmērītajām zemes vienībām, kas ietilpst vienā nekustamajā īpašumā (piemēram, veicot zemes vienības sadali, sagatavo tikai vienu eZKUL);
  2. atsevišķām ZKU darbībām (piemēram, robežas izvērtēšana un atjaunošana);
  3. visām vienlaicīgi uzmērītajām zemes vienības daļām, kas ietilpst vienā zemes vienībā.

Atsevišķu eZKUL sagatavo, ja veic pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu vienai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai un tās uzmērīšanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija tiek sagatavota atsevišķi (informācija par uzmērīšanā izmantotiem ģeodēziskajiem punktiem, mērījumu dati, aprēķinu rezultāti, u.c.).