Būvvaldes administratīvā procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju bez maksas no VZD var pieprasīt, iesniedzot atbilstošu pieprasījumu.

Pieprasījumā jānorāda:

  1. ka ir ierosināta administratīvā lieta, norādot tās reģistrācijas numuru iestādē;
  2. ka informāciju pieprasa atbilstoši Administratīvā procesa likuma 53. un 59. pantam;
  3. administratīvā procesa ierosinātājs;
  4. administratīvās lietas būtība;
  5. elektroniski sagatavotās informācijas saņemšanas veids.

Pieprasīto informāciju VZD sagatavos 10 darbdienu laikā un izsniegs elektroniskā formā pieprasījumā norādītajā veidā:

Ja pieprasītās informācijas sagatavošanai un izsniegšanai VZD būs jāiegulda ievērojami resursi, VZD atbilstoši Administratīvā procesa likuma 53. panta otrās daļas 4. punktam informāciju sniegs par maksu.