Tieslietu ministrijas apbalvojumu

2023. gada 15. novembrī, valsts svētku un Tieslietu ministrijas 105. gadadienas priekšvakarā, svinīgā ceremonijā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs tieslietu nozares 121 darbiniekam pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībā.

Svinīgās ceremonijas laikā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, uzrunājot apbalvojamos norādīja: “Mēs, tieslietās strādājošie, lielā mērā veidojam sabiedrības priekšstatu par valsti, mūsu darbs ir tiesiskuma un valsts iekšējās drošības stūrakmens un priekšnoteikums. Tikai stāvot uz stipriem pamatiem, valsts spēj pārdzīvot tās vētras un izaicinājumus, ar ko nākas saskarties. Man gods šodien sveikt šā darba darītājus, kuri ar savu ieguldījumu ir stiprinājuši tieslietu nozari un tiesiskumu Latvijā”.

Šogad Tieslietu ministrijas Apbalvošanas padome lēma apbalvot 8 kolēģus, pasniedzot Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu, Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu saņēma 22 darbinieki, Tieslietu ministrijas Goda diplomus piešķīra 61 tieslietu nozares pārstāvim, bet par augsti profesionālu darbu Pateicības rakstus pasniedza 30 kolēģiem. Informācija par apbalvojumu saņēmējiem pieejama šeit.

Kā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Papsujevičs: “Valsts svētku priekšvakarā varam lepoties ar tieslietu nozares kolēģiem, kuru godprātīgais darbs, priekšzīmība, drosme un radošums stiprina Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku un tiesisku valsti. Darbs tieslietu nozarē nav viegls, tas ir dinamisks, jāprot pielāgoties mainīgiem apstākļiem, atceroties, ka tiesiskums ir visa pamatā, demokrātijas vērtības ir ik uz soļa mūsu ikdienā!”