Ziņas

Aicinām piedalīties semināra tiešraide par kadastrālās vērtēšanas metodiku un projektētām kadastrālām vērtībām, kas pieejams sociālā tīkla Facebook kontos @LV portals, @Valstszemsesdienests un @Tieslietas

Semināra darba kārtība:

10:00 Semināra atklāšana. Aldis Bukšs, Tieslietu ministra Jāņa Bordāna biroja vadītājs.

10:05 Masveida vērtēšanas (kadastrālās vērtēšanas)  ieviešana un galvenie attīstības soļi. Laila Medina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos.

10:15 Ieskats nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas pamatprincipos. Oskars Gabrusenoks, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietnieks kadastra jautājumos.

10:30 Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi. Ineta Baldiņa, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora p.i.

10:45 Jaunais nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību bāzes projekts – būtiskākās kadastrālo vērtību izmaiņas. Elza Muraševa, Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta vecākā metodikas eksperte.

11:05 Informācijas pieejamība par projektētām nekustamā īpašuma  kadastrālām vērtībām un kadastrālo vērtību bāzi. Artūrs Pizičs, Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta vecākais metodikas eksperts.

11:25 Kadastrālās vērtības ietekme uz nekustamā īpašuma nodokli primārajam jeb vienīgajam mājoklim. Aldis Bukšs, Tieslietu ministra Jāņa Bordāna biroja vadītājs.

11: 40 Noslēgums un žurnālistu jautājumi.