VZD Atvērtie dati

Pagājušā gada nogalē Saeima apstiprināja valsts budžetu, paredzot ar 2022.gadu Valsts zemes dienestam (VZD) finansējumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu atvēršanai.

Tāpēc, 2021. gada pēdējos mēnešus VZD mērķtiecīgi strādāja, lai nodrošinātu, ka ikviens pēc iespējas ātrāk sev nepieciešamos datus par nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi, administratīvo teritoriju, adresi, apgrūtināto teritoriju, kā arī augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju varētu saņemt brīvi, ātri, bez ierobežojumiem un birokrātiskām procedūrām.

Turpmāk atvērto datu veidā teksta datus varēs iegūt Latvijas Atvērto datu portālā un  visu reģistru telpiskos datus Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā. Tāpat arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra telpiskie dati bez maksas būs pieejami Eiropas Kopienas ģeoportālā.

Atvērto datu veidā publicēti vispārpieejami aktuālie dati no VZD uzturētajām informācijas sistēmām. Lai neapdraudētu nacionālo drošību un nodrošinātu personu tiesību īstenošanu, atvērto datu veidā netiks publicēti tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju – piemēram, nekustamā īpašuma īpašnieka dati, dati par valstiski svarīgiem objektiem un citi dati, kuri pieejami tikai identificētām personā.

Ievērojot iepriekš minēto, ar 2022. gada 1. janvāri bez maksas atvērto datu veidā jau ir pieejami Valsts adrešu reģistra aktuālie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati un Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes dati. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati tiks publicēti tuvākajā laikā, bet jau šobrīd ikvienam Latvijas Atvērto datu portālā ir iespēja iepazīties ar šo datu paraugu. Tāpat VZD mērķtiecīgi gatavo arī Valsts adrešu reģistra vēsturiskos datus to publicēšanai atvērto datu veidā. Savukārt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus VZD publicēs tiklīdz to būs iespējams veikt atbilstoši nacionālās drošības interesēm.