VZD EuroGeographics
EuroGeographics

No 15. līdz 17. maijam Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajevā notika ikgadējā EuroGeographics Ģenerālā Asambleja, kurā piedalījās arī Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka.

Pēc divu gadu pārtraukuma asamblejas dalībnieki tikās klātienē, lai kopīgi novērtētu gada laikā paveikto darbu nozares attīstībā un rastu risinājumus kopīgām problēmām. Tika atjaunota saikne ne tikai ar jau zināmiem kolēģiem no nozares, bet bija iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi un radītiem risinājumiem.  

Asamblejas laikā tās dalībnieki kopīgi apliecināja savu apņemšanos par augstas kvalitātes datu un pakalpojumu nepieciešamību, jo tas ir pamatā ikvienai infrastruktūrai, kurām mēs kā sabiedrība uzticamies. Lai sasniegtu mērķus šajos pārmaiņu apstākļos, ir nepieciešams atjaunot saikni ar sabiedrību, ieinteresētām personām un arī ar lietotājiem. Asamblejas laikā ar kolēģiem radījām stabilu sadarbības pamatu un pats lielākais ieguvums, ka mums pievienojās arī kolēģi no Eiropas parlamenta, komisijas un tās aģentūrām, paužot vēlmi turpmāk veicināt sadarbību ar mūsu asociāciju

pēc Asamblejas sanāksmes informēja Valsts zemes dienesta direktore Vita Narnicka.  

Asambleja  kā nākamā gada mērķi izvirzīja uzdevumu, apmierināt lietotāju vajadzības, kas var būt ilgtspējīgas visas sabiedrības interesēs.

Šogad asamblejas sanāksmi organizē Bosnijas un Hercegovinas Federālā ģeodēzijas un nekustamā īpašuma lietu pārvalde. Tās galvenā tēma ir  “Atkalapvienošanās & Ambīcijas”. Pēc divu gadu pārtraukuma Ģenerālās asamblejas uzmanības lokā bija savstarpējā saikne ar visām ieinteresētajām pusēm. Asambleja  kā nākamā gada mērķi izvirzīja uzdevumu, apmierināt lietotāju vajadzības, kas var būt ilgtspējīgas visas sabiedrības interesēs.

Ikgadējā asambleja ir galvenā EuroGeographics lēmējinstitūcija.  Ģenerālā asambleja pieņem oficiālus lēmumus par stratēģiju, plāniem, budžetu, valdes iecelšanu u. c., ņemot vērā valdes ieteikumus.  Gadu gaitā tā ir paplašinājusies līdz konferences formātam, kļūstot par galveno forumu Eiropas kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistrācijas aģentūru vadītāju kontaktu dibināšanai un viedokļu apmaiņai.

Kārtējā kopsapulce sanāk reizi gadā un balso par nākamā gada budžetu, ievēlē valdes locekļus, kā arī prezidentu, apstiprina visus pieteikumus par jaunu biedru uzņemšanu un veic citus oficiālus jautājumus, kā to paredz statūti.