VZD Valsts adrešu reģistrs Atvērtie dati
Publicēti Valsts adrešu reģistra atvērto datu paraugi

Lai jau savlaicīgi visi interesanti varētu labāk sagatavoties Valsts adrešu reģistra datu atvēršanai, aicinām iepazīties ar Adrešu reģistra datu paraugiem, kas ir publicēti Latvijas Atvērto datu portālā.

Publicētie datu paraugi satur Adrešu reģistra aktuālos teksta (csv formāta datnes) un telpiskos datus (shp formāta datnes) par aktuālajiem Rīgas valstspilsētas un Preiļu novada adresācijas objektiem. Tie pieejami šeit.

Atgādinām, ka Saeima apstiprinot 2022. gada budžetu ir piešķīrusi VZD papildus finansējumu, lai sabiedrībai no nākamā gada atvērt četru reģistru datus, tai skaitā arī datus no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas. Atvērtie dati bez maksas būs pieejai ikvienam interesentam Latvijas Atvērto datu portālā un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā. Līdz ar datu atvēršanu tiks veiktas izmaiņas arī portālā Kadastrs.lv, nodrošinot plašākas iespējas bezmaksas datu pieejamībai.

Vairāk informācijas par VZD atvērtajiem datiem pieejama šeit.

Papildus informācija