VZD Starptautiskā sadarbība
Valsts zemes dienesta, Igaunijas Zemes pārvaldes un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vadītāji

Latvijas un Igaunijas zemes dienesti šobrīd risina ļoti līdzīgus jautājumus, tā pēc 25. maija tikšanās secināja Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka un par to vienisprātis bija Igaunijas Zemes pārvaldes ģenerāldirektors Tambetu Tītu (Tambet Tiits). Kopīgā tikšanās piedalījās arī  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors Mārtiņš Liberts.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka pēc tikšanās informēja: 

Mūsu dienesti šobrīd saskaras ar ļoti līdzīgiem izaicinājumiem, cenšoties iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināt arvien pieejamākus pakalpojumus un maksimāli atbrīvojot no birokrātiskā sloga. Tie ir instrumenti un tās ir darba metodes, ar kurām šobrīd kopīgi strādājam un tās mums ar Igaunijas kolēģiem ir ļoti līdzīgas. Lai padarītu vēl efektīvāku un kvalitatīvāku mūsu darbu, tikšanās laikā vienojāmies, ka tiks īstenotas regulāras informācijas apmaiņas starp abu valstu dienestiem,”

Abu valstu iestādes šobrīd saviem klientiem cenšas nodrošināt arvien pieejamākus pakalpojumus. Tāpēc tikšanās laikā iestāžu vadītāji vienojās, ka turpmāk starp Valsts Zemes dienestu un Igaunijas Zemes pārvaldi tiks organizētas regulāra informācijas apmaiņa, lai katra no ieinteresētām pusēm nonāktu pie labākā un kvalitatīvākā risinājuma.

Igaunijas Zemes pārvalde tika izveidota 1990. gada 16. janvārī un tā jau vairāk nekā 15 gadus pārvalda telpiskos datus, un šajā laikā tā ir attīstījusi unikālu pieredzi un augstu kompetences līmeni telpisko datu jomā. Pārvaldes mērķis ir panākt, lai Zemes departaments kļūtu par ministriju un valdības departamentu telpisko datu kompetences centru, kurā tiek apstrādāti un pārvaldīti sabiedrībai svarīgi telpiski dati, piedāvāti augstas kvalitātes un inovatīvi pakalpojumi un koncentrētas nepieciešamās prasmes. Pārvalde uzskata, ka telpiskie dati nodrošina augstas kvalitātes kadastra, adrešu, topogrāfiskos, ģeogrāfiskos, ģeodēziskos, ģeoloģiskos un derīgo izrakteņu datus un ar tiem saistītos pakalpojumus.