Administratīvās reformas karte

Šī gada 1. jūlijā stājas spēkā administratīvi teritoriālā reforma, līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā tiek izveidotas 43 jaunas pašvaldības. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājies spēkā 2020. gada 23. jūnijā. Atbilstoši tam Latvijas Republika turpmāk tiks iedalīta 7 valstspilsētu pašvaldību teritorijās un 36 novadu pašvaldību teritorijās.

Lai gan izskatās, ka administratīvi teritoriālās izmaiņas aptver gandrīz visu Latviju un adreses mainīsies pilnīgi visās pašvaldībās, tomēr ir 15 pašvaldības, kuras teritoriālās izmaiņas neskars nemaz, jo netiek mainīts pašvaldības sastāvs vai robežas. Tādējādi, adreses pieraksts paliek nemainīgs – Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Ventspilī, Alūksnes novadā, Gulbenes novadā, Līvānu novadā, Olaines novadā, Salaspils novadā, Valkas novadā, Ventspils novadā un Varakļānu novadā.

Tāpat adreses pieraksts paliks nemainīgs objektiem, kas šobrīd atrodas šajās administratīvajās teritorijās:  Aizkraukles novadā, Balvu novadā, Bauskas novadā, Cēsu novadā, Dobeles novadā, Jelgavas novadā, Jēkabpils novadā, Krāslavas novadā, Kuldīgas novadā, Ķekavas novadā, Limbažu novadā, Ludzas novadā, Madonas novadā, Ogres novadā, Preiļu novadā, Rēzeknes novadā, Saldus novadā, Saulkrastu novadā, Siguldas novadā, Smiltenes novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā.

Tajās pašvaldībās, kur administratīvi teritoriālās reformas ietvaros mainīsies adreses pieraksts, vairumā gadījumu tiks precizēts tikai novada nosaukums:

 • no Lapsu iela 12, Vangaži, Inčukalna novads uz Lapsu iela 12, Vangaži, Ropažu novads;
 • no "Priedes", Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads uz "Priedes", Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads;
 • no "Āboli", Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads uz "Āboli", Grāveri, Grāveru pagasts, Krāslavas novads;
 • no Ceriņu iela 5, Aizpute, Aizputes novads uz Ceriņu iela 5, Aizpute, Dienvidkurzemes novads

Atsevišķos gadījumos adreses pieraksts tiks papildināts ar pagasta nosaukumu, jo līdz šim novadi varēja būt arī bez pagastiem, savukārt atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam turpmāk visos novados būs pagasti:

 • no Mežotnes, Carnikavas novads uz Mežotnes, Carnikavas pag., Ādažu novads;
 • no Miera iela 11, Garkalne, Garkalnes novads uz Miera iela 11, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads

Ievērojot to, ka divas pilsētas – Valmiera un Jēkabpils, kas šobrīd ir kā atsevišķas pašvaldības turpmāk ietilps novada teritorijā, tad šajās pilsētās adreses pierakstā turpmāk būs jālieto novada nosaukums:

 • no Saules iela 12, Valmiera uz Saules iela 12, Valmiera, Valmieras novads

Tāpat ar 2021. gada 1. jūliju diviem ciemiem – Koknesei un Iecavai tiks piešķirts pilsētas statuss un attiecīgi mainīts arī adreses pieraksts:

 • no "Aizupes", Koknese, Kokneses pagasts uz "Aizupes", Koknese, Aizkraukles novads.

Aktualizētais adrešu pieraksts, atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam Adrešu reģistrā, datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv. sadaļā “Valsts adrešu reģistrs” būs pieejams sākot ar  1. jūliju.

Plašāka informācija par VZD informācijas sistēmu darbības pārtraukumiem, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu, pieejama VZD tīmekļvietnē un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv

Interesanti fakti:

Novadi, kurus nesagaida izmaiņas – 8

Alūksnes, Gulbenes, Līvānu, Olaines, Salaspils, Valkas, Ventspils, Varakļānu novadi.

Jauni novadu nosaukumi, kuri līdz šim nebija – 2

Augšdaugavas, Dienvidkurzemes novadi.

Jauns novads, nosaukts pilsētas vārdā – 1

Valmieras novads.

Novadu nosaukumi, kuri saglabāsies, tikai mainīsies teritorija – 25

Aizkraukles, Ādažu, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Mārupes, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Ropažu, Saldus, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma novadi.

Novadi, kuri tiks sadalīti. Novadi, kuru līdzšinējās teritorijas tiks pievienotas citiem novadiem – 2

 • Aglonas novads: 3 pagasti tiks pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts tiks pievienots Preiļu novadam.
 • Inčukalna novads: Inčukalna pagasts tiks pievienots Siguldas novadam, bet pilsēta Vangaži – Ropažu novadam

Novadi, kuros ir vismazāk pilsētas un pagasti – 3

 • Ādažu novads (Ādažu un Carnikavas pagasts);
 • Salaspils novads (Salaspils pilsēta, un Salaspils pagasts);
 • Olaines novads (Olaines pilsēta un Olaines pag.)

Novadi, kuros ir visvairāk pilsētas un pagasti – 18

 • Dienvidkurzemes novadā – 5 pilsētas, 26 pagasti;
 • Valmieras novadā – 3 pilsētas, 28 pagasti;
 • Rēzeknes novadā – 1 pilsēta un 28 pagasti;
 • Augšdaugavas novadā – 2 pilsētas, 25 pagasti;
 • Krāslavas novadā – 2 pilsētas, 24 pagasti;
 • Jēkabpils novadā – 3 pilsētas, 22 pagasti;
 • Ludzas novadā – 3 pilsētas, 22 pagasti;
 • Cēsu novadā – 2 pilsētas, 21 pagasts;
 • Tukuma novadā – 2 pilsētas, 21 pagasts;
 • Aizkraukles novadā – 3 pilsētas, 19 pagasti;
 • Madonas novadā – 3 pilsētas, 19 pagasti;
 • Talsu novadā – 4 pilsētas, 18 pagasti;
 • Balvu novadā – 2 pilsētas, 19 pagasti;
 • Dobeles novadā – 2 pilsētas, 19 pagasti;
 • Saldus novadā – 2 pilsētas, 19 pagasti;
 • Bauskas novadā – 2 pilsētas, 18 pagasti;
 • Kuldīgas novadā – 2 pilsētas, 18 pagasti;
 • Ogres novadā – 4 pilsētas, 16 pagasti.

Novadi, kuros ir visvairāk pilsētas  – 6

 • Dienvidkurzemes novadā – 5
 • Limbažu novadā – 5
 • Valmieras novadā – 5
 • Aizkraukles novadā – 4
 • Talsu novadā – 4
 • Ogres novadā – 4

Novadi, kuros nav nevienas pilsētas  – 3

 • Jelgavas novads;
 • Mārupes novads
 • Ādažu novads