VZD Atvērtie dati
Hakatona simpātiju balva Izotopi

Ceturtdien, 4. novembrī, tiešsaistes režīmā norisinājās “Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem 2021” fināls, kurā tika apbalvotas trīs labākās komandas un pasniegta arī VZD simpātiju balva. Šī gada skolēnu hakatonā, ko ar Valsts zemes dienesta (VZD) atbalstu rīkoja Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA), piedalījās 23 komandas no visas Latvijas. Izmantojot brīvos un atvērtos datus, 10. – 12. klašu skolēnu uzdevums bija četru nedēļu laikā radīt inovatīvu lietotni, kas risina sabiedrībai būtisku problēmu, izmantojot atvērtos ģeotelpiskos datus.

Iepazīstinot ar saviem risinājumiem, skolēni no Rīgas, Ventspils, Daugavpils, Ogres un citu Latvijas pašvaldību skolām, prezentēja projektus, kas viņu skatījumā dotu uzņēmējiem iespēju plānot savu biznesu, balstoties uz oficiālajiem datiem, paplašinātu iedzīvotāju redzesloku ģeogrāfijā un IT tehnoloģiju iespējās, ļautu veikt gaisa kvalitātes monitoringu, modelētu plūdus, risinātu vides piesārņojumu problēmas un tamlīdzīgi.

Pirmo vietu šī gada Atvērto ģeotelpisko datu hakatonā skolēniem ieguva komanda DUST GANG, kas izveidoja rīku Busify. Ar tā palīdzību ir iespēja izvērtēt, cik aizpildīti ir Rīgas satiksmes sabiedriskie transportlīdzekļi un tādējādi izvairīties no pūļiem, kas ir īpaši svarīgi šī brīža Covid-19 situācijā. Otro vietu ieguva komanda TEREHOVIČI, kas hakatona ietvaros izveidoja tīmekļa vietni DATA VIZ. Šī vietne var kalpot kā vērtīgs palīgs uzņēmējiem, lai labāk izprastu sava produkta vai pakalpojuma auditoriju konkrētajā reģionā, jo tajā ir daudz vērtīgi ģeotelpiskie, demogrāfiskie un ekonomiskie dati. Savukārt trešo vietu ieguva ONE LONE CODER komanda, kas radīja produktu, ar kura palīdzību ir iespējams uzlabot Baltijas jūras piesārņojuma līmeni un lauksaimnieku zemes auglību. Komandas izstrādātais produkts spēj novērtēt augu auglību un veselību, kā rezultātā ir iespējams secināt, kurās vietās lauks ir jāmēslo vairāk un kurās mazāk.

Papildus hakatona apbalvošanas ceremonijā tika pasniegta arī VZD simpātiju balva. VZD par savu simpātiju izraudzīja komandu IZOTOPI no Ozolnieku vidusskolas, kas savā produktā izmantoja arī VZD datus. IZOTOPI Hakatona ietvaros radīja aplikāciju DIGITAL PATH, kas motivē piedalīties sportiskās aktivitātēs, uzlabojot savu veselību un vienkārši labi pavadot laiku. Aplikācijā, izvēloties vienu  no grūtības pakāpēm, ievadot maršruta sākumpunktu un beigu punktu, tā izveido priekš lietotāja jau gatavu, pielāgotu maršrutu, kur doties. Turklāt aplikācija piedāvā arī izvēlēties maršruta ietvaros sev interesējošus apskates objektus un ziņas par laikapstākļiem visā maršruta garumā.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka ir svarīgi, lai atvērtajiem datiem būtu iespējami vairāk praktisku pielietojumu, kas atvieglotu ikdienu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valstij kopumā. V. Narnicka:

Mūsdienu ātrajā dzīves ritmā ir būtiski, lai būtu iespējami ērtāki, katram cilvēkam draudzīgāki risinājumi, kas uz atvērto datu pamata ļautu pieņemt lēmumus un attīstīties gan attiecībā uz zemju uzmērīšanu, gan būvju kadastriem, gan daudz ko citu. Šādi hakatoni dod iespēju atklāt talantus, kas spēj radīt jaunus, brīžiem pat neiedomājamus, bet ļoti noderīgus risinājumus.

Atvērto ģeotelpisko dati hakatons skolēniem norisinājās no 7. oktobra līdz 4. novembrim. Šogad skolēniem tika piedāvāts izmantot atvērtos datus no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Latvijas valsts radio un televīzijas centra, Valsts zemes dienesta un Latvijas valsts mežu datu kopām, Latvijas Atvērto datu portāla, Eiropas Savienības atvērtajiem datiem, dažādām kartēm un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī jebkuriem citiem sev interesējošajiem atvērtajiem datiem. Hakatona noslēgumā no dalībniekiem tika saņemti 23 interesanti pakalpojuma vai produktu prototipi.

Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir veidot sabiedrības, tostarp jauniešu, izpratni par ģeotelpisko atvērto datu nozīmīgumu jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē, veicināt ģeotelpisko datu atvēršanu Latvijā, kā arī izglītot jauniešus par atvērto tehnoloģiju izmantošanu. Hakatonā iesniegtie darbi tika vērtēti Izvērtējot hakatona rezultātus, tika ņemti vērā  risinājumā lietoti atvērtie dati inovatīvā veidā, radot ieguvumus sabiedrībai vai kādai tās daļai, katras konkrētās Idejas dzīvotspēja un sociāli ekonomiskais ieguvums, prezentācija, kā arī idejas progress jeb tas, cik tas tuvu rezultātam.