VZD
LLU

Šodien,10. martā, mūsu kolēģi ar savām prezentācijām uzstājas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras  rīkotajā zinātniski praktiskā konferencē “Zemes pārvaldība un ģeodēzija”.

Akadēmiskā vide un pētniecība ir ļoti tuva mūsu kolēģiem, tāpēc uzstāšanās konferencē ar savām prezentācijām apliecina, ka teorētiskās zināšanas ir nepieciešamas arī ikdienas darbu veikšanā.

Ar savām prezentācijām konferencē uzstājās Pakalpojumu dizaina departamenta direktora vietniece Dace Pļavniece, kura informēja par mūsu Atvērtiem datiem. Kadastra departamenta Būvju metodikas nodaļas vadošais metodikas eksperts Mārtiņš Riežnieks uzstājās ar prezentāciju “Izpildmērījumu loma Kadastra reģistrācijas procesos”. Mūsu Kadastra metodikas nodaļas vadošā metodikas eksperte Daiga Ozola pastāstīja par mūsu dienesta lomu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas procesā. Savukārt Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta metodikas eksperte Arta Rolava dalījās zināšanās par zemes reformas noslēgšanu Latvijā.

Pateicamies universitātei par uzaicinājumu un līdzšinēju sadarbību!