VZD Atvērtie dati
VZD atver datus

Ar mērķi sabiedrībai bez maksas atvērt informācijas sistēmas datus – apstiprināšanai virza grozījumus Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā.

Šodien, 24. maijā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā", kura mērķis ir atvērt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) datus, precizēt ATIS datu sniedzējus, subjektus, kuriem bez maksas izsniedzami dati.

Likuma grozījumi ir nepieciešami, jo tajā ietvertais regulējums nebija savstarpēji saskanīgs ar citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Likuma normas satur neaktuālu informāciju par datu sniedzējiem un to kompetenci. Pēc likumprojekta apstiprināšanas galīgajā lasījumā Valsts zemes dienests (Dienests) nodrošinās ATIS datu publicēšanu atvērto datu veidā.

Papildus Dienests jau ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”, par kuru sabiedrības pārstāvjiem 2020. gadā bija iespēja iesniegt savus priekšlikumus un viedokļus. Noteikumu projektu ir plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc likumprojekta "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" izskatīšanas Saeimā otrā lasījumā. 

Jau informējām, ka atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022. gadam” VZD ar 2022. gada 1. janvāri ir piešķirts finansējums Kadastra informācijas sistēmas, tai skaitā  Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes, Adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu publicēšanai atvērto datu veidā. 

Atvērto datu veidā no VZD uzturētajām informācijas sistēmām ir publicēti vispārpieejami aktuālie dati, kā arī Adrešu reģistra vēsturiskie dati. Atvērtos datus var iegūt bez maksas ikviena persona un tos var brīvi izmantot, jo tiem nav noteikti atkal izmantošanas ierobežojumi.

Atvērto datu veidā nav un netiks publicēti tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem, būvju stāvu plāni un telpu grupas plāni) vai kas pieejama tikai identificētai personai, piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati. Ievērojot šādu datu raksturu, to izmantošanā var būt izvirzīti nosacījumi un par tiem var būt noteikta maksa.