Atvērto datu portālā papildinās adrešu reģistra datus

No 8.maija Valsts zemes dienests pēc adrešu lietotāju ieteikumiem papildinās atvērto datu portālā www.data.gov.lv Adrešu reģistra datus.

Adrešu reģistra datiem papildus publicēs jaunu datu kopu - “Mainītie ielu nosaukumi kopš 2022. gada”.

Lai adrešu lietotājiem būtu vieglāk interpretēt datus, vēsturiskie Adrešu reģistra teksta dati tiks papildināti ar jauniem datu laukiem:

  • NOSAUKUMS (adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums),
  • VKUR_CD (tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts),
  • VKUR_TIPS (tā adresācijas objekta tipa kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts.

Papildus būs nodrošināta iespēja Adrešu reģistra teksta datus iegūt ar Datu API, kur katra CSV formāta datne tiks ievietota savā kompresētā datnē (ZIP).

Plašāka informācija būs publicēta atvērto datu portālā data.gov.lv